You are here:

Workshop om Dosisplanlægning og Normalvæv

DCPT afholder workshop om Dosisplanlægning og Normalvæv onsdag den 1. februar 2017 kl. 10-16.

DCPT Workshop: Dosisplanlægning og Normalvæv

Onsdag 1. februar 2017 kl 10-16, Aarhus Universitetshospital NBG

 

Arrangeres af: Stine Korreman, leder af WP3 – Treatment Planning

Tilmelding til louise@oncology.au.dk senest fredag den 20. januar.

I forbindelse med udarbejdelse af protokoller til DCPT, og ved sammenligning af dosisplaner, er det væsentligt at have en høj grad af konsistens i definitionerne af normalvæv og normalvævstoksicitet. Formålet med denne workshop er at samle erfaringer fra DMCG’erne med henblik på at definere/konsolidere retningslinier for indtegning og nomenklatur for normalvæv.

Program:

10.00-10.45   Velkomst v/Cai Grau

                      Motivation for konsistens i indtegning, nomenklatur og normalvævs-constraints

                      Stine Korreman, AUH

                      Dosisplanbanken

                      Jonas Westberg, OUH

10.45-11.15   Statusoplæg DBCG

                      (Ebbe Lorenzen, OUH og Birgitte Offersen, AUH)

11.15-11:45   Statusoplæg DAHANCA

                      (Eva Samsøe, Herlev)

11:45-12:15   (Statusoplæg fra DMCG pelvis-regionen, tbd)

12.15-13.15   Frokost

13:15-13:30   Udvidede krav til normalvævsindtegning for proton-terapi?

                      (Kari Tanderup, AUH?)

13:30-15.30   Workshops med repræsentanter fra relevante DMCG’er og klinikker – både fysikere og læger. Inddeling i tre grupper efter anatomisk region.

                      a. Hjerne, H&N

                      b. Thorax, mamma, lever, esophagus

                      c. Pelvis

                      Kaffe serveres undervejs i gruppediskussionerne.

15.30-16.00   Fælles opsummering fra workshops, afrunding og afslutning.          

Spørgsmål til gennemgang i grupper, eftermiddag: 

  1. Er der en entydig konsistent nomenklatur for normalvæv? Indenfor de enkelte DMCG’er og på tværs af DMCG’erne?
  2. Benyttes atlas til indtegning af normalvæv? Er der enighed og konsistens for dette nationalt og på tværs af DMCG’er?
  3. Er der foretaget undersøgelse af indtegningsforskelle – og usikkerheder? Er der behov for tiltag til øget konsistens for indtegning?
  4. Er der entydig definition af constraints for dosis til normalvæv? Benyttes samme constraints for de enkelte strukturer på tværs af DMCG’erne? Hvorfor/hvorfor ikke?
  5. Er der fastlagt prioritering af constraints for normalvæv (og targets)?
  6. Er constraints for normalvævsdoser model-baserede – fx udfra QUANTEC publikation eller lignende?
  7. Er der relevante ændringer for indtegning i forbindelse med protonterapi? Indtegning af subvolumina eller små normalvæv, som ikke tidligere har været indtegnet? 
  8. Er der behov for opfølgende møder/workshops omkring normalvæv i dosisplanlægning – fx indtegningsworkshops? I hvilket regi kan/bør det afholdes (DCPT, DMCG, klinik)?

Repræsentanter for DMCG’er må meget gerne på forhånd forberede indlæg til gruppediskussionen på baggrund af ovenstående spørgsmål.