You are here:

DCPT PROM workshop

Workshop om 'Patient Reported Outcome Measures' (PROM) i København torsdag den 4. februar 2016

Dansk Center for Partikelterapi afholder en workshop om ’Patient Reported Outcome Measures’ (RPOMs) for alle interesserede.

Workshoppen afholdes torsdag den 4. februar 2016 i København. Programmet for dagen kan ses nedenfor.

Tilmelding til dagen kan ske til louise@oncology.au.dk – frist for tilmelding er torsdag den 28. januar 2016.

Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) - Workshop om ’Patient Reported Outcome Measures’ (PROMs)


Afholdes torsdag den 4. februar 2016 kl. 10-17 i ’Glassalen’ på Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

Tema: Anvendelse af PROMs i alle sygdomsgrupper

Arrangeres af: Jens Overgaard, professor, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital og Christoffer Johansen, professor, Onkologisk Klinik, Finsencenteret, Rigshospitalet og Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Program
10.00-10.15: Velkomst v. Jens Overgaard og Christoffer Johansen
10.15-11.00: Introduktion til PROMs v. Christoffer Johansen og Pernille Envold Bistrup, seniorforsker, Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
11.00-12.00: Development of an EORTC cancer survivorship assessment strategy: PHASE 1 v. Marieke van Leeuwen, PhD, Division of Psychosocial Research & Epidemiology, The Netherlands Cancer Institute, Amsterdam
12.00-13.00: Frokost i kantinen
13.00-13.45: Brug af PRO til vurdering af senfølger efter hoved-hals-kræft v. Trille Kjær, postdoc, Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
13.45-14.00: Introduktion til gruppediskussion v. Christoffer Johansen
14.00-15.00: Gruppediskussioner
15.00-15.30: Kaffepause
15.30-16.30: Hvad er potentialet for at anvende patienters vurdering af eget helbred (PRO) til at undersøge forskelle mellem behandlingsformer v. Liv Dørflinger, sundhedsfaglig konsulent og projektleder, Dokumentation og Kvalitet, Kræftens Bekæmpelse
16.30-17.00: Diskussion og afslutning