You are here:

Mandag den 2. Juli forsvarer CIRRO ph.d. Studerende Rochus Herrmann sin afhandling med titlen " Prediction of the response behaviour of one-hit detectors in particle beams"

Læs mere påhttp://phd.au.dk/da/phd-skoler/scienceandtechnology/newsandevents/show-news/artikel/modeller-for-detektor-respons-i-partikelterapi-beams-anvendt-dosimetri-for-klinisk-partikelterap/