You are here:

Informationsmøde for læger og fysikere om dansk partikelterapi 2015

Hotel Nyborg Strand 16. april 2015 kl. 9.15-15.30. Arrangeret af Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) i samarbejde med Dansk Selskab for Medicinsk Fysik (DSMF) og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO).

Hotel Nyborg Strand 16. april 2015 kl. 9.15-15.30

Foreløbigt program

9.15-10.00  Protonterapi i Danmark – hvad er status? 
Cai Grau, Morten Høyer, Ole Nørrevang. 
Fælles med DSMF plenum

10.00-10.20 Kaffe

10.20-11.05 Physics research at DCPT. 
Per Poulsen, Kari Tanderup, Ludvig Muren, Niels Bassler. Fælles med DSMF Onkologi

11.05-12.00 Dosisplan databank og registre – danske og internationale erfaringer. 
Tomas Skripcak (Dresden), Carsten Brink (Odense). Fælles med DSMF Onkologi

12.00 Frokost

13.00-14.00 Hvordan går det med at henvise patienter til partikelterapi i udlandet?
Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen), Sv. Aage Engelholm (København), Morten Høyer and Klaus Seiersen (Aarhus)

14.00-14.15 Struktur for klinisk forskning ved DCPT.
Cai Grau

14.15-14.45 Patient-rapporterede bivrikninger (PROM) – det nye sort indenfor morbiditetsregistrering
Christoffer Johansen (København), Morten Høyer (Aarhus)

14.45-15.15 Diskussion af projekter – eksempler fra DMCG’er

15.15-15.30 Afrunding

Deltagelse i mødet er gratis, men kræver tilmelding på dette link senest den 2. april 2015. Deltagere som allerede er registreret til DSMF symposiet skal ikke tilmelde sig.