You are here:

Konference: Strategisk Forskning i Kræftbehandlingen

Forsknings- og Innovationsstyrelsen afholder konferencen ”Kræft - fra behandling af diagnoser til behandling af borgere” den 2. september kl. 9.30-16.15 i Fællessalen på Christiansborg. Bl.a. skal Jens Overgaard fortælle om CIRRO samarbejdet.

Ved konferencen kan du høre landets førende kræftforskere fortælle om, hvordan de – med bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – forsker i den enkelte kræftpatients specifikke behov for behandling. Lige fra individbaserede, skånsomme behandlings- og undersøgelsesmetoder til nanomedicin, gen- og cellespecifikke lægemidler, celleterapi og informationsterapi.

Konferencen arrangeres af Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer for Sundhed, Fødevarer og Velfærd samt for Individ, Sygdom og Samfund.

Professor Niels Borregaard er ordstyrer, og blandt dem, du kan møde, er ledende overlæge Lisa Sengeløv fra Herlev Hospital, professor Finn Cilius Nielsen, Rigshospitalet, professor Torben A. Kruse, Odense Universitets Hospital, professor Hans E. Johnsen, Ålborg Sygehus, lektor Bo Porse, Københavns Universitet og professor Jens Overgaard, Aarhus Universitets Hospital.

Tilmelding kan ske på www.inquisiteasp.dk/cgi-bin/qwebcorporate.cgi?idx=JYVJZE