You are here:

Kick-off møde i Nationalt Center for Stråleterapi

Der afholdes kick-off møde i Nationalt Center for Stråleterapi på Fænø Sund konferencecenter 28. feb-1. marts 2018.

Se venligst invitation samt det endelige program