You are here:

Informationsmøde for læger og fysikere om dansk partikelterapi

Der afholdes informationsmøde for læger og fysikere om dansk partikelterapi på Hotel Nyborg Strand, torsdag den 27. marts kl. 10-15. Alle interesserede er velkomne.

Informationsmøde for læger og fysikere om dansk partikelterapi 
Hotel Nyborg Strand - 27. marts 2014 kl. 10-15 

Formiddag: Henvisning til protonterapi i udlandet 

10.00-10.15  Velkomst, introduktion og baggrund for mødet 
Professor Cai Grau, Aarhus Universitetshospital 

10.15-10.45  Den kliniske evidens og udvalgets anbefalinger 
Professor Morten Høyer, Aarhus Universitetshospital 

10.45-11.05  Rigshospitalets erfaringer med henvisning af patienter til partikelterapi i udlandet 
  Professor Sv. Aage Engelholm, Rigshospitalet 
 
 
11.05-11.25  Aarhus Universitetshospitals erfaringer med henvisning af patienter til udlandet 
  Professor Morten Høyer og hospitalsfysiker Klaus Seiersen, Aarhus 

11.25-11.45  Sundhedsstyrelsens rolle i henvisning til udlandet 
  Enhedschef Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen 
 
  Debat: Hvordan får vi henvist flere (alle) de relevante patienter til behandling? 
 
12.00-13.00  Frokost 
 
 
Eftermiddag: Det danske partikelterapicenter i Aarhus 
 
 
13.00-13.20 Historie, visioner og overordnet status (CG) 
  Professor Cai Grau 
 
13.20-13.35  Patienter 
  Professor Morten Høyer 
 
 
13.35-13.50  Forskningsplaner 
  Professor Cai Grau, professor Jens Overgaard 
 
13.50-14.10  Apparatur og bygning – organisation, tidsplan 
  Cheffysiker Ole Nørrevang 
 
 
14.10-14.25  Klinisk opstart, uddannelse 
  Professor Morten Høyer 
 
 
14.25-14.40  Fagligt samarbejde – nationalt og internationalt 
  Professor Cai Grau m. fl. 
 
Diskussion 


Arrangeret af Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet i samarbejde med CIRRO, DAFKO og DSKO’s udvalg vedr. partikelterapi i udlandet. Kontaktperson: Louise Vagner Laursen, mail@cirro.dk. 
Alle interesserede er velkomne. Deltagelse er gratis, men af hensyn til frokost kræves tilmelding inden den 19. marts på dette link [udgået - deadline overskredet].

Download invitation