You are here:

Lektor Kari Tanderup og Professor Ludvig Muren, Aarhus Universitetshospital har modtaget 4,7 mio. kr. fra EUs FP7 rammeprogram

Stor bevilling til forskning i målrettet kræftbehandling

Forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget 4,7 mio. kr. fra EU til et nyt forskningsprojekt, der skal bidrage til mere individuel og forbedret stråleterapi.

I forskningsprojektet forventer forskerne at opnå større viden om, hvordan MR-skannere kan bruges i forbindelse med strålebehandling af kræftpatienter:

”Vi vil bruge MR-skanninger til at få større indsigt i patienters individuelle biologi i forhold til både raskt og kræftramt væv. Hvis vi opnår det, vil vi i endnu højere grad kunne tilpasse behandlingen, så den passer bedst muligt til den enkelte patient, siger Kari Tanderup, lektor ved Aarhus Universitet og hospitalsfysiker ved Aarhus Universitetshospital.

Hun har sammen med professor i medicinsk fysik Ludvig Muren, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, taget initiativ til projektet, der også involverer en række førende europæiske forskningsinstitutioner.

Forskningsprojektet vil fokusere på livmoderhals- og prostatakræft. Det langsigtede mål er bedre behandling med færre bivirkninger for patienterne:

”Moderne avanceret strålebehandling kan gives så præcist og moduleret, at det er muligt at give større stråledoser i stråleresistente områder af kræftsvulsten og mindre doser i mere strålefølsomme områder. Perspektivet i vores projekt er, at vi kan øge effekten af behandlingen, samtidig med at de raske væv omkring svulsten påvirkes mindst muligt,” siger Kari Tanderup.

Forskerne på Onkologisk Afdeling og Afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, er blandt verdens førende indenfor MR-vejledt stråleterapi. Forskerne vil i projektet arbejde sammen med Philips, der bl.a. producerer MR-skannere, så den nye teknologi hurtigst muligt kan bruges til patientbehandling.

Bevillingen er givet af det eftertragtede EU FP7-rammeprogram, hvor projektet fik den højeste karakter blandt 100 ansøgninger.