You are here:

DCPT workshop om strålebehandling og hjertesygdom

DCPT forskning afholder workshop om strålebehandling og hjertemorbiditet i Aarhus torsdag den 5. oktober 2017 kl. 10-16.

Invitation til DCPT workshop om strålebehandling og hjertesygdom

Der afholdes en national workshop om strålebehandling og hjertesygdom i Aarhus torsdag den 5. oktober 2017 kl. 10-16.

Sted: Aarhus Universitetshospital i Skejby (mere information følger)

Arrangører: Birgitte Offersen (leder af WP15 – Breast) og Marianne Nordsmark (leder af WP16 – Upper GI)

Tilmelding: til louise@oncology.au.dk senest tirsdag den 26. september 2017.

Formål: at bibringe overblik over, hvad der foregår i DK vedr. hjertesygdom og stråleinduceret hjertemorbiditet. Målet er, at de forskellige forskningsgrupper kommer til at kende hinanden og de forskellige projekter. Potentialet er, at man ved at sikre overlap/sammenlignelighed i dele af vores projekter, vil få muligheden for at arbejde mere på tværs af forskningsprojekter. Et fokus område er at afdække mulighed for at opnå konsensus om indhold og hyppighed af standard kardiologisk vurdering ved relevante diagnoser, hvor man forventer stråle (og kemo) induceret toxicitet.

Deltagere: alle med interesse i stråleinduceret hjertemorbiditet, herunder kardio-loger, onkologer og fysikere

Program:

Kl 10.00 Velkomst ved Cai Grau, Marianne Nordsmark og Birgitte Offersen. Kaffe, te, rundstykker

Kl 10.10 Hjertesygdom og brystkræft – hvad er status og hvad vil vi gøre? Ebbe Lorenzen & Birgitte Offersen

Kl 10.40 Hjertesygdom og lungekræft – hvad er status og hvad vil vi gøre? Tine Schytte & kardiolog (OUH)

Kl 11.10 Hjertesygdom og esofaguscancer – hvad er status og hvad vil vi gøre? Marianne Nordsmark & Steen Hvitfeldt Poulsen.

Kl 11.40 Hjertesygdom og lymfomer – hvad foregår i Oxfordgruppen? Marianne Aznar

Kl 12.40 Frokost

Kl 13.10 Hvilke hjerteundersøgelser er relevante hvornår: praktiske aspekter. Kirsten Melgaard Nielsen

Kl 13.55 Gruppearbejde (formentlig opdelt efter tumortype)

Kl 15.30 Handleplan, hvem gør hvad? ved Marianne Nordsmark og Birgitte Offersen

Workshoppen forventes at slutte ca. kl. 16.