You are here:

Dansk Center for Partikelterapi afholder tirsdag den 17. maj en workshop om 'Dose plan data exchange'.

Dansk Center for Partikelterapi

 DCPT workshop om Dosisplan databanken (WP7) tirsdag den 17. maj 2016 kl. 10-16, Aarhus Universitetshospital, Læringscentret, Nørrebrogade 44 Bygn. 19Z, 8000 Aarhus C.

Arrangeret af WP7 Dose plan data exchange: Carsten Brink

Foreløbigt program for dagen: 

 1. Præsentation af systemet
 2. Gennemgang af de fire tasks
  1. Automatisk feedback v. protocol violations
  2. End-to-end encryption uafhængigt af SDN
  3. Anonymisering
  4. Plan viewer
  5. Yderligere ønsker / evt. 

Endeligt program fremsendes senere.

Hvis du har ønsker til emner, der skal diskuteres eller gennemgås på dagen er du meget velkommen til at skrive til louise@oncology.au.dk

Tilmelding kan ske til louise@oncology.au.dk senest mandag den 9. maj – deltagelse er gratis, men transport dækkes ikke.