You are here:

CIRRO seminar om lungetoksicitet

Der blev afholdt seminar om lungetoksicitet i Odense mandag den 29. august 2011. Læs mere om seminaret.

Mandag den 29. august var der arrangeret CIRRO seminar om lungetoksicitet på OUH. Seminaret havde 22 deltagere fra alle centre i landet.  På mødet blev de nuværende standarder for dataregistrering på de forskellige centre gennemgået. Derudover blev der præsenteret igangværende projekter i centrene. Konklusionen er at der er behov for en større ensretning på landsplan af behandling og af data indsamling, herunder toksicitetsregistreringer. CIRROs dosisplan databank kunne i fremtiden benyttes til deling af toksicitets-data. På baggrund af diskussion på mødet blev der foreslået en standard for minimum follow-up program også indeholdende en standard for toksicitetsmål.

Download referat

Download nuværende standarder

Download forslag til fremtidige standarder