You are here:

CIRRO årsmøde 2012

CIRRO årsmøde/årsberetning 2012 på Hotel Nyborg Strand 18.-19. april. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 14. marts 2012.

CIRRO årsmøde 18-19. april 2012

 

Kære alle i CIRRO

 

Du inviteres hermed til at deltage i CIRROs plenummøde, med årsberetning, rapport fra centerledelsen og generel debat, onsdag den 18. april 2012 kl. 16-18 på Hotel Nyborg Strand. Efter plenummødet vil der være middag. Torsdag morgen er der mulighed for at mødes i de forskellige CIRRO arbejdsgrupper, der er etableret på tværs af de deltagende institutioner (lungetoksicitet, MR, hypoksi, pelvis morbiditet mm).

 

Plenummødet afholdes i forbindelse med for Årsmødet i Forskningsnetværk i Hæmatologi og Onkologi (DAFKO), som afholdes samme sted den 18.-19. april (se vedhæftede program). Vi vil gerne opfordre alle aktive forskere i CIRRO til at deltage i DAFKOs årsmøde. Tilmelding sker via Syddansk Universitet (se www.dafko.dk eller www.sdu.dk). CIRRO dækker evt. udgifter ved deltagelse i DAFKO årsmødet, dog ikke transportudgifter.

 

Ønsker man KUN at deltage i CIRROs plenummøde og middag, skal tilmelding ske til mig på mail@cirro.dk. Husk at anføre om du ønsker overnatning. CIRRO dækker forplejning og ophold, hvorimod transportudgifter skal afholdes af lokale midler.

 

Fristen for tilmelding til CIRROs plenummøde er onsdag den 14. marts.

 

Med venlig hilsen

Louise