You are here:

Acta Oncologica Symposium BiGART2010

CIRRO is co-organizing the Acta Oncologica Symposium BiGART2010, May 26-28 2010

The Acta Oncologica Symposium BiGART2010, Biology-Guided Adaptive RadioTherapy, will be organized together with CIRRO and is to be held at Hotel Marselis in Århus, May 26-28 2010.

More info

Kære kollega i CIRRO

CIRRO er medarrangør af Acta Oncologica symposiet om Biology-Guided Adaptive Radiotherapy 26.-28. maj 2010 på Hotel  Marselis i Århus – www.BiGART2010.dk. Kongressen efterfølger tilsvarende arrangementer om stereotaktisk strålebehandling (SBRT2006) og billedvejledt strålebehandling (IGRT2008). Programmet omfatter præsentation af de nyeste forskningsresultater indenfor tumor- og normalvævsbiologi, biologisk billeddannelse, adaptation af behandlingsteknikker mv. Målgruppen er læger, fysikere, biologer og andre med interesse for emnerne.

Mødet støttes af Acta Oncologica og CIRRO, og der er derfor mulighed for deltagelse på favorable vilkår.

Aktive forskere i CIRRO, som arbejder indenfor et BiGART2010.dk relevant forskningsområde, opfordres til at indsende abstrakts til kongressen. Deadline er 15. marts. Abstrakt skal indeholde standard CIRRO acknowledgement (som kan findes på www.cirro.dk).

Hvis abstraktet antages til oral præsentation dækkes kongresgebyret af BiGART2010. Udarbejdes og antages en artikel til særnummeret udløses desuden et rejselegat fra Acta Oncologica på 700 Euro.

En CIRRO-tilknyttet forsker* som ikke præsenterer data på BiGART2010, vil kunne få kongresgebyret betalt af CIRRO. Anmodning om dette fremsendes per email til Louise Laursen senest 15. april, som samtidig er deadline for tilmelding til kongressen. Anmodningen skal indeholde en kort forklaring på hvorfor der ikke er indsendt abstrakt samt en kopi af emailkvittering for tilmelding til kongressen.

*Det er en forudsætning for støtte fra CIRRO at forskeren er tilmeldt med profil på CIRROs hjemmeside.

Med venlig hilsen

Louise